2018 metai

2018-02-23 REIKALAVIMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖSPRIEŽIŪROS ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO"

2018-06-29 REIKALAVIMAS "DĖL VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO 3 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO"

2018-07-17 REIKALAVIMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖSPRIEŽIŪROS ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO"

2018-08-08 REIKALAVIMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO 48 TRAIPSNIO 7 DALIES ĮGYVENDINIMO"

2018-08-13 REIKALAVIMAS "DĖL AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 371 STRAIPSNIO 2 DALIES NUOSTATŲ VYKDYMO"

2018-08-13 REIKALAVIMAS "DĖL AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 371 STRAIPSNIO 2 DALIES NUOSTATŲ VYKDYMO"

2018-08-13 REIKALAVIMAS "DĖL AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 371 STRAIPSNIO 2 DALIES NUOSTATŲ VYKDYMO"

2018-08-13 REIKALAVIMAS "DĖL AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 371 STRAIPSNIO 2 DALIES NUOSTATŲ VYKDYMO"

2018-08-13 REIKALAVIMAS "DĖL AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 371 STRAIPSNIO 2 DALIES NUOSTATŲ VYKDYMO"

2018-08-13 REIKALAVIMAS "DĖL STATYBOS ĮSTATYMO 48 STRAIPSNIO 7 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO"

2018-08-13 REIKALAVIMAS "DĖL STATYBOS ĮSTATYMO 48 STRAIPSNIO 7 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO"

2018-09-28 REIKALAVIMAS "DĖL REKLAMOS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 7 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO"

2018-09-28 REIKALAVIMAS "DĖL REKLAMOS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 7 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO"

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-04