Veiklos uždaviniai

Vyriausybės atstovės Panevėžio apskrityje einamųjų metų užduotys

1. Užtikrinti kokybišką išankstinę savivaldybių kolegialių administravimo subjektų teisės aktų projektų teisėtumo kontrolę (savivaldybių tarybų sprendimų projektų atitikimo įstatymų ir Vyriausybės nutarimų nuostatoms patikrinimą);

2. Užtikrinti kokybišką savivaldybių administravimo subjektų priimtų teisės aktų teisėtumo priežiūrą (jų atitikimo įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų reikalavimams patikrinimą) ir naujai primtų teisės aktų įgyvendinimą;

3. Teikti pasiūlymus dėl Vyriausybės atstovo ar savivaldybių veiklos teisinio reglamentavimo tobulinimo;

4. Užtikrinti metinio veiklos plano įgyvendinimą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-17